05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Učenci bodo lahko tekmovali iz naslednjih predmetnih področij:

Vrsta tekmovanja Šolsko  Regijsko Državno
Matematični kenguru – Vegovo priznanje 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022
Naravoslovje (Kresnička) 14. 4. 2022 / /
Slovenščina (Mehurčki) 29. 3. 2022 / /
Slovenščina – Cankarjevo priznanje 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022
Angleški jezik 11. 11. 2021 / 16. 3. 2022
Biologija – Proteusovo priznanje 20. 1. 2022 / 19. 3. 2022
Kemija – Preglovo priznanje 17. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022
Fizika – Stefanovo priznanje 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022
Geografija 16. 11. 2021 / 2. 4. 2022
Zgodovina 7. 12. 2021 / 10. 3. 2022
Italijanščina


 

Dostopnost