05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šolsko leto 2019/2020 se začne 2. 9. 2019 in konča 24.6.2020, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2020.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

-prvo ocenjevalno obdobje traja od 2.9.2019 do 31.1.2020

-drugo ocenjevalno obdobje traja od 3. 2. 2020 do 24. 6. 2020 (za 9. r do 15. 6. 2020) 

Počitnice

 Jesenske: od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019

Novoletne: od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020

Zimske: od 17. 2. 2020 do 21. 2. 2020

Prvomajske:  27. 4. 2020 in 1. 5. 2020

Letne: od 26. 6. 2020 do 31. 8. 2020 

 Pouka prosti dnevi: 

 

31. 10. 2019 – dan reformacije

1. 11. 2019 – dan spomina na mrtve

25. 12. 2019 – Božič

26. 12. 2019 – dan samostojnosti

1. 1. 2020 in 2. 1. 2020 – novoletni praznik

3. 1. 2020 – pouka prost dan

8. 2. 2020 – kulturni praznik

13. 4. 2020 – Velikonočni ponedeljek

27. 4. 2020 – dan upora proti okupatorju

1. 5. 2020 in 2. 5. 2020 – praznik dela

25. 6. 2020 – dan državnosti

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite 

od 16. 6. 2020 – 29. 6. 2020: prvi roki za učence devetih razredov

od 26. 6. 2020 do 9. 7. 2020: prvi roki za učence ostalih razredov

od 18. 8. 2020 do 31. 8. 2020: drugi roki 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:

  • torek, 5. 5. 2020: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
  • četrtek, 7. 5. 2020: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
  • ponedeljek, 11. 5. 2019: ANGLEŠČINA – 6. razred, ŠPORT – 9. razred