05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šolsko leto 2023/2024 se začne 1. 9. 2023 in konča 24. 6. 2024, za učence 9. razreda pa 14. 6. 2024.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

-prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024

-drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2024 do 24. 6. 2024 (za 9. razred do 14. 6. 2024) 

Počitnice

 Jesenske: od 30. 10. 2023 do 3. 11. 2023

Novoletne: od 25. 12. 2023 do 2. 1. 2024

Zimske: od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Prvomajske:  od 27. 4. 2024 do 3. 5. 2024

Poletne: od 26. 6. 2024 do 31. 8. 2024

 

 Pouka prosti dnevi: 

31. 10. 2023 – dan reformacije

1. 11. 2023 – dan spomina na mrtve

25. 12. 2023 – božič

26. 12. 2023 – dan samostojnosti in enotnosti

1. 1. 2024 in 2. 1. 2024 – novoletni praznik

8. 2. 2024 – kulturni praznik

1. 4. 2024 – velikonočni ponedeljek

27. 4. 2024 – dan upora proti okupatorju

1. 5. 2024 in 2. 5. 2024 – praznik dela

25. 6. 2024 – dan državnosti

 

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite 

od 17. 6. 2024 do 1. 7. 2024: prvi roki za učence 9. razreda

od 26. 6. 2024 do 9. 7. 2024: prvi roki za učence od 1. – 8. razreda

od 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024: drugi roki

 

od 3. 5. 2024 do 14. 6. 2024: prvi rok za ocenjevanje znanja za učence, ki se šolajo na domu (9. razred)

od 3. 5. 2024 do 24. 6. 2024: prvi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 8. razreda)

od 19. 8. 2024 do 30. 8. 2024: drugi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 9. razreda)

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2023/24 je koledar naslednji:

  • torek, 7. 5. 2024: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
  • četrtek, 9. 5. 2024: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
  • ponedeljek, 13. 5. 2024: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. PREDMET– 9. razred
Dostopnost