05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

V šoli se bomo trudili, da bo prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna ter bo odraščajoče otroke spodbujala k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad. Delno bomo upoštevali tudi želje in že oblikovane prehranske navade naših učencev.

Za učence pripravljamo dnevno dva obroka – malico in malico v podaljšanem bivanju

Kosila pripravljajo v vrtcu Hrpelje.

»Jedilniki so sestavljeni  v skladu z veljavnimi normativi in standardi za prehrano.

Pri načrtovanju prehrane otrok se držimo načela pestrosti in visoke kvalitete živil. Izbiramo živila, ki so primerna letnemu času. Piščančje in puranje meso nabavljamo od Perutnine Ptuj, ki zagotavlja varne izdelke, meso pa je izključno slovenskega porekla.

Peciva ob enolončnici vedno pripravljamo v domači kuhinji. Enkrat do dvakrat mesečno meso klavnih živali zamenjamo za ribe in ribje izdelke. Uporabljamo zdrave načine toplotne obdelave (dušenje, kuhanje, peka v parno konvekcijski pečici namesto cvrtja). V otroško prehrano vključujemo kvalitetne maščobe (sončnično, olivno, bučno olje). Živila nabavljamo sproti in sveža, izogibamo se industrijsko pripravljenim jedem in prečiščenim živilom. Pogosteje pripravljamo hrano, ki jo imajo otroci radi, vendar v skladu s prehranskimi smernicami. (vrtec Sežana)

Starši lahko svojega otroka naročijo na malico, kosilo in malico v OPB (od 1. do 5. razreda).

Zaželeno je, da vsak učenec prejme vsaj en obrok dnevno.

Učenci 1. r malicajo v jedilnici  od 8.30 do 9.00.

Vsi ostali učenci pa v razredih od 9.35 do 10.00.

Kosilo je od 11.45 do 13.30. Učenci kosijo v jedilnici po časovnem razporedu. Učenci razredne stopnje pridejo h kosilu v spremstvu učiteljev.


Popoldanska malica je namenjena učencem podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. Malicajo v svojih učilnicah med 14.00 in 14.15, lahko  tudi drugače, glede na organiziranost dela v oddelku.

Učenci imajo v jedilnici na razpolago napitek, ki si ga po želji natočijo v svoje plastenke.

Vsa leta smo se na šoli trudili zmanjševati količino odpadkov. Leta 2005 smo postali eko šola, na kar smo ponosni. Še bolj smo strogi v odnosu do odpadkov in našega okolja. Naučili smo se jih ločevati in to budno spremljamo.

 S tem bomo nadaljevali:

  • učenci v šolskih prostorih ne bodo imeli več na razpolago plastičnih lončkov;
  • ob dnevu dejavnosti, ki ga organiziramo izven šole, bodo učenci prinesli svojo vrečko za malico;
  • pri malici bodo uporabljali prtiček iz blaga.        

 

Zakon o šolski prehrani najdete TUKAJ.

   

                                                                                 

Dostopnost