05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

LEGENDA:

-brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB
-brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
-plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED
Mažoretke Maja Hlad Križman 2.-4. r
Ustvarjalni prstki Mojca Čermelj 2. r
Vrtnarski krožek Kristina Gustinčič
4. r
Šolski vrt Marija Sladič, Jaka Nemanič 5. in 6. r
Gledališki krožek Tjaša Trampuž 7.-9. r
Prometna varnost Jerica Carič, Marija Sladič 5. r
Kreativnica Simona Krebelj 7.-9. r
Podjetništvo Ingrid Škerjanc 9. r
Logika Ingrid Škerjanc 6.-9. r
Matematična ustvarjalnica Ingrid Škerjanc 6.-9. r
Pravljični krožek Suzana Bernetič 1. r
Razgibajmo možgane z matematiko Sandra Vuleta 3. r
Angleška bralna značka Helena Menger 5.-9. r
Angleška bralna značka Andrejka Lukač 1.-4. r
Mini rokomet – mlajše deklice B ŠD Jadran Bluemarine 4.–6. r
Nogomet NK Jadran Hrpelje – Kozina 5.–9. r
Nogometna šola-dečki in deklice NK Jadran Hrpelje-Kozina 1.- 4. r
Računalniško opismenjevanje Jasmina Bubnič 4. in 5. r
Športni krožek – mini rokomet (dečki) RD Jadran 2009 1.– 4. r
Plesna šola Zunanji sodelavec 1.- 4.r
LEGO angleščina Helena Menger 6. r
Rokomet – dečki RD Jadran 2009

5.–7. r

8.-9. r

Rokomet – deklice A ŠD Jadran Bluemarine 7.– 9. r
Športni krožek – mini rokomet (deklice) ŠD Jadran Bluemarine 1.-4. r
Dostopnost