05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

LEGENDA:

-brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB
-brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
-plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED
Varno v prometu Marija Sladič in Jerica Carič 5. r
Likovne delavnice in kamišibaj Vesna Marion 6. do 9. r
Priprava na tekmovanje iz GEO Suzana Štavar 6. do 9. r
Potovanje s knjigo Natalija Volf 3. a
Šolski vrt Marija Sladič in Jaka Nemanič 5. r
Mažoretke – skupina 1 Maja Hlad Križman 3.r
Mažoretke – skupina 2 Maja Hlad Križman 4.r, 5.r
Knjiga, moj zaklad Sandra Vuleta 3. b

Razgibajmo možgane z

matematiko

Sandra Vuleta 3. r
Šolska njivca Kristina Gustinčič 4. b
Besede bogatijo Kristina Gustinčič 4.b
Priprave na tekmovanje KEM Mirjana Metlika 8.r, 9.r
Bralne urice Martina Kandare 2. a
Knjiga zažiga Jasmina Bubnič 4. a
Računalniško opismenjevanje Jasmina Bubnič 4. a
Pravljični krožek Tina Bauder 1.c
Pravljično ustvarjalni kotiček Petra Vidmar 1.a
Pravljično potovanje Mojca Čermelj 2. b
Branje, za sanje Jerica Carič 5. a
Pravljični krožek Suzana Bernetič 1.b
Zabavna matematika Sandra Starc vsi učenci
Mladi bralci Marija Sladič 5. b
Možgančkanje Danijela Želko in Tea Kocjančič 4., 5., 6. r
Računalniški krožek KO-DI-RAM Ingrid Škerjanc in Jure Gustinčič 6. r

Športni krožek

Dejan Čeranič 1., 2. r
Priprave na matematična tekmovanja Sandra Starc 6. – 9. r
Nogometna šola-dečki in deklice NK Jadran Hrpelje-Kozina 1.- 4. r
Nogomet NK Jadran Hrpelje – Kozina 5.–9. r
Mini rokomet – mlajše deklice B ŠD Jadran Bluemarine 4.–6. r
Športni krožek – mini rokomet (dečki) RD Jadran 2009 1.– 4. r
Plesna šola Zunanji sodelavec 1.- 4.r
Rokomet – dečki RD Jadran 2009

5.–7. r

8.-9. r

Rokomet – deklice A ŠD Jadran Bluemarine 7.– 9. r
Športni krožek – mini rokomet (deklice) ŠD Jadran Bluemarine 1.-4. r
Dostopnost