05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

LEGENDA:

-brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB
-brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
-plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev
NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED
Nemščina  Helena Menger 6.-9. r.
Možgančkanje Tea Kocijančič, Danijela Želko 6. r.
Glasbeni Miš-maš Fanči Klobučar 1.-3. r.
Šolska odbojka Peter Kastelic 9. r.
Gledališče Ivjana Rožac 5. r.
Ustvarjalne urice Mojca Čermelj 1. r.
Šolski radio Maja Sulčič 5.-9. r.
Angleška bralna značka Helena Menger 5.-9. r.
Angleška bralna značka Andrejka Lukač 1.-4. r.
Ustvarjalni prstki Natalija Volf 2. r.
Ustvarjalnice 1 Mirjana Metlika 6., 7. r.
Ustvarjalnice 2 Mirjana Metlika 8., 9. r.
Potepanja doma in po svetu Mirjana Metlika 6.-9. r.
Zabavna matematika Jasmina Bubnič 4., 5. r.
Mini rokomet  – mlajše deklice B ŠD Jadran Bluemarine 4.–6. r.
Prva pomoč doma Kristina Gustinčič 4. r.
Nogomet NK Jadran Hrpelje – Kozina 5.–9. r.
Nogometna šola-dečki in deklice NK Jadran Hrpelje-Kozina 1.- 4. r.
Računalniško opismenjevanje Jasmina Bubnič 4., 5. r.
Športni krožek – mini rokomet (dečki) RD Jadran 2009 1.– 4. r.
Plesna šola Zunanji sodelavec 1.- 4.r.
LEGO angleščina Helena Menger 6. r.
Rokomet – dečki RD Jadran 2009

5.–7. r.

8.-9. r.

Rokomet – deklice A ŠD Jadran Bluemarine 7.– 9. r.
Športni krožek – mini rokomet (deklice) ŠD Jadran Bluemarine 1.-4. r.

Dostopnost