05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

ŠOLSKO LETO 2021/2022

UČITELJI 1. IN 2. TRILETJE

Učitelj  Poučuje Razrednik
Tina Šmerc Višnjevec razredni pouk 1. a
Suzana Bernetič razredni pouk 1. b
Martina Kandare razredni pouk 2. a
Mojca Čermelj razredni pouk 2. b
Natalija Volf razredni pouk 3. a
Ivjana Rožac razredni pouk 3. b
Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
Jerica Carič razredni pouk 5. a
Marija Sladič Razredni pouk 5. b
Vanda Jerala podaljšano bivanje  1. a
Tina Babuder podaljšano bivanje  1. b
Neda Fabjančič podaljšano bivanje  2. a
Danijela Želko podaljšano bivanje  2. b
Mateja Turk podaljšano bivanje  3. a
Fanči Klobučar podaljšano bivanje 3. b
Maja Hlad Križman podaljšano bivanje  4. r.
Maja Sulčič podaljšano bivanje  5. a
Ksenija Generali podaljšano bivanje 5. b
Andrejka Lukač angleški jezik  2., 3., 4. r
Tina Šmerc Višnjevec prvi tuji jezik angleščina 1. r
Ksenija Generali NIP italijanščina 4. in 5. r
Helena Menger angleški jezik  5. r
Tea Kocijančič, Maja Sulčič, Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Fanči Klobučar glasbena umetnost, 5. a
Sebastijan Mavrič glasbena umetnost, družba 5. b
   

 

UČITELJI 3. TRILETJE

 Učitelj  Poučuje predmete
Mateja Turk zgodovina, državljanska kultura in etika
Samo Meden tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti
Anita Penko Maslo glasbena umetnost, OPZ, MPZ
Peter Kastelic šport, izbirni predmeti
Suzana Štavar geografija, zgodovina
Helena Menger angleški jezik
Mirjana Metlika kemija, naravoslovje, izbirni predmeti
Simona Krebelj slovenski jezik
Ingrid Škerjanc matematika
Lilijana Čepar matematika, fizika
Jaka Nemanič biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti
Barbara Hrvatin Novak angleščina, italijanščina
Vesna Marion likovna umetnost, izbirni predmeti
Danijela Želko šolska svetovalna služba, PB
Maja Sulčič šolska svetovalna služba, izbirni predmet
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Dejan Čeranič šport
Daša Rebec državljanska kultura in etika
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč
Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Tjaša Race slovenski jezik, izbirni predmet
Dostopnost