05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.

Šola bo tudi v tem šolskem letu del pouka za nekatere razrede organizirala v obliki šole v naravi, kar predstavlja pomembno obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela z vidika poglabljanja stika z naravo in z rekreativnega vidika. Omogoča socialno učenje za izboljšanje medsebojnih odnosov med učenci. Vsako leto kandidiramo na razpis Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (COŠD).

1., 2. razred: privajanje na vodo (10-urni plavalni tečaj)  – Bazeni Terme Čatež v Žusterni.

3. razred: letna šola v naravi – 16. – 20. 5. 2022 – Debeli Rtič

4. razred: letna šola v naravi – 15. 11. – 19. 11. 2021 – Debeli Rtič

5. razred: zimska šola v naravi – 20. 12. – 24. 12. 2021 – Cerkno

6. razred: zimska šola v naravi – 17. 1. -21. 1 2022 – Cerkno

7. razred: zimska šola v naravi – 21. 1. – 25. 1. 2022 – Cerkno

8. razred: zimska šola v naravi – 2. 2. – 6. 2. 2022 – Cerkno

Dostopnost