05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

 

 

-Pred vrati je Teden pisanja z roko, ki bo potekal med 18. in 22. januarjem 

V Tednu 2021 bomo spodbujali “lepo” pisanje z roko, čitljivo in tekoče.

Za začetek si lahko ogledamo video o pisanju z roko, ki so ga pripravile dijakinje Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. Najdete ga na na povezavi https://youtu.be/tjaWc7MduXY.

 

Osrednja tema

Osrednja tema Tedna 2021 je “Pišem pismo prijatelju”. To je široka tema, ki omogoča kreativnost v največji možni meri. 

Ob tem bomo:

– povedali, kako se napiše naslov na razglednico ali kuverto,

– omenili, da je vedno dobro napisati datum sporočila,

– da pismo vselej preberemo za sabo in popravimo morebitne napake,

– obravnavali bomo različne oblike pisem oziroma sporočil, npr. zahvale, pohvale, čestitke za rojstni dan, sožalje ob izgubi drage osebe, pismo s počitnic, iz šole v naravi.

Povedali bomo, da razumemo besedo ‘prijatelj’ v širšem pomenu besede. To je lahko sošolec, mama, oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed, namišljeni prijatelj ipd.

 

Plakat z letošnjimi ambasadorji pisanja z roko si lahko ogledaš TUKAJ.