05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani, v ponedeljek, 18. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem obveznega (pouk) in razširjenega programa (jutranje varstvo in podaljšano bivanje) za učence 1., 2. in 3. razreda. V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni.

Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjenja okužbe:
– Upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m;
– Umivanje in razkuževanje rok;
– Higiena kihanja in kašljanja;
– Uporaba zaščitnih mask za zaposlene, učence vozače (na avtobusu);
– Delitev učencev v manjše skupine (največ 15 učencev);
– Stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko telefona in e-pošte.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela:
– Učenci, ki so prijavljeni v jutranje varstvo, prihajajo v šolo med 6.30 in 7.30.
– Vsi ostali učenci prihajajo v šolo med 7.40 in 7.50.
– V šolo vstopajo le učenci, starši pridejo le do vhoda z upoštevanjem varnostne 1,5 m.
– Uporablja se le glavni vhod, ki se ob 8.00 zaklepa.
– Dežurni učitelji bodo učence sprejeli na vhodu v šolo. Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke in odidejo v učilnice.
– Garderobnih omaric ne uporabljajo in se ne preobuvajo. Vse, kar prinesejo v šolo, odnesejo v razred k svoji mizi.
– Pouk bo potekal v manjših skupinah (do 15 učencev). Učiteljice bodo pouk prilagodile razmeram. Pouk se bo izvajal v učilnici in na prostem. Učne pripomočke in zvezke učenci puščajo v šoli.
– Učitelji pogosto zračijo učilnice (naj imajo kakšno majico več) in opozarjajo učence na higieno rok, kihanja in kašljanja ter upoštevanje varnostne razdalje.
– Če vaš otrok potrebuje več tekočine, naj prinese s sabo plastenko z vodo.
– Med odmori, vključno z malico, učenci ne zapuščajo učilnic, odhajajo le posamično na WC.
– Malica bo potekala v učilnici. Svojih prtičkov učenci ne potrebujejo (šola zagotovi papirnate prtičke).
– Po končanem pouku učenci, ki nimajo kosila in niso vključeni v OPB, odidejo domov. Način odhoda iz šole je enak kot ob prihodu.
– Učenci, ki ostanejo na kosilu in v OPB, si v svojih učilnicah umijejo roke z milom in vodo. Učiteljice OPB jih nato po posameznih skupinah in časovnem razporedu pospremijo v jedilnico. V ta prostora vstopajo po označenem koridorju, kjer ohranjajo varnostno razdaljo. Učenci se posedejo na določena mesta. Učenci si ponovno umijejo roke in nadaljujejo z dejavnostmi v OPB.
– Popoldanske malice začasno ne bo.
– Dejavnosti v OPB bodo potekale tako, da bo učitelj ob prvem srečanju s skupino učencem razložil vrste dejavnosti in pravila. Učenci se igrajo le tako, da se med seboj ne rokujejo in dotikajo ter ne uporabljajo istih predmetov. Svojih igrač ne smejo prinašati v šolo.
– Odhodi učencev iz OPB bodo potekali po urah, ki ste jih sporočili. Pri vhodu v šolo počakajte na svojega otroka. Dežurna oseba ga bo pripeljala do vhoda. Spremenjeno uro odhoda vašega otroka sporočite zjutraj učitelju (e mail ali pisno obvestilo).
– Učenci-vozači vstopajo na šolski avtobus z maskami in si ob vstopu v vozilo razkužijo roke. Masko si snamejo ob vstopu v šolo. Ob povratku domov si za vožnjo na avtobusu nadenejo masko.
Dragi učenci, veselimo se ponovnega srečanja z vami.

V imenu celotnega kolektiva OŠ DBB Hrpelje,
Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

Dostopnost