05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Po dobrih šestih mesecih gradnje smo v torek, 31. 01. 2017, tudi uradno predali v uporabo nov prizidek na OŠ Hrpelje. Že pred samo otvoritveno slovesnostjo so novo zbornico zasedli občinski veljaki z županjo na čelu ter gladko sprejeli proračun za prihajajoče dvoletno obdobje. Slovesnosti so se poleg nas gostiteljev (delavci šole) udeležili občinski svetniki, občinska uprava, predstavniki krajevnih skupnosti, nekdanji ravnatelji ter številni povabljeni gostje. Prireditev je brezhibno povezovala naša učiteljica Tjaša Race, zvočno kuliso pa je priskrbel naš učiteljski pevski zbor Dotik pod vodstvom Jelke Bajec.
Prizidek oz. nadzidek je velika pridobitev za šolo, tako za zaposlene kot tudi za učence. Velika skupna zbornica prinaša boljšo komunikacijo med strokovnimi delavci ter sočasno dihanje obeh pljučnih kril, razredne in predmetne stopnje, ki sta bili desetletja ločeni. Na drugem mestu po pomembnosti je nedvomno dvigalo. Kaj bi dali zanj pred leti, ko smo na šoli imeli gibalno oviranega učenca in je bilo gibanje zanj prej ko ne oteženo. Sedaj tega ne bo več, vsi deli šole so s povezovalnimi hodniki lahko dostopni, umeščenost novega dela je sredinska in logična. Naslednji prostor je t.i. fotokopirnica, kjer bodo odslej učitelji v miru kopirali, tiskali, uničevali dokumente, vezali, obrezovali, …, administrativni kotiček, kjer se vedno veliko dogaja. Naprej po hodniku sledijo še toaletni prostori, majhna priročna čajna kuhinja, pisarna pomočnice ravnatelja, računovodstvo, tajništvo ter vogalna ravnateljeva pisarna. Lepi, svetli, sodobni prostori. Naprej se povezovalni hodnik priključi v prvo nadstropje na razredni stopnji. Seveda to ni vse, posledično smo s preselitvijo nekdanje stare zbornice ter pisarn pridobili dva prostora, ki ju bomo kmalu preuredili v učilnici ter vanje vselili učence. Vsako leto več nas je in veseli smo zato. Septembra prihaja množica prvošolcev, kar 51 jih bo, tako da nam prostora ne bo ostajalo, kar pa je tudi prav.
V imenu vseh delavcev šole ter tudi v lastnem imenu se iskreno zahvaljujem Občini Hrpelje – Kozina, gospe županji Saši Likavec Svetelšek, občinskim svetnikom ter občinski upravi za posluh, ki ga je izkazovala vse od začetka pa do končne izvedbe projekta. Zavedamo se, da se je v časih, ko je denarja malo, potreb pa preveč, težko racionalno odločati o financiranju projektov, še težje je določiti ustrezen vrstni red oz. prednostno listo opravil, ki jih je v občini potrebno realizirati. Nedvomno pa so na prednostno listo postavili prave projekte, projekte za otroke, za katere vsi pravimo, da so naše največje bogastvo. Hvala.

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

slika4 slika3 slika2 slika1

Dostopnost