05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši, dragi učenci. »Končno«, bi lahko rekli, se po dolgem času zopet vsi vračamo v osnovne šole. Nekoliko boljša epidemiološka slika nam je omogočila odprtje šol in upajmo, da tako tudi ostane.

V ponedeljek, 15. 02 2021, se bodo učencem prve triade, ki so že v šoli, pridružili vsi preostali učenci od 4. do 9. razreda. 

Kljub temu pa ukrepi za preprečevanje širjenja korona virusa ostajajo v veljavi.

  • Osnovni pogoj za vrnitev v šolo je to, da je učenec popolnoma zdrav.
  • Nadalje se upošteva varnostno razdaljo 1.5 m, umivanje in razkuževanje rok, higieno kašlja in kihanja.
  • Uporaba mask je obvezna na šolskih prevozih, na hodnikih, v skupnih prostorih, skratka povsod izven razrednega mehurčka. Maske so za učence obvezne tudi v primeru mešanja učencev ob združevanju skupin v podaljšanem bivanju ipd. V razredu, med poukom pa učencem mask ni potrebno nositi.

Pouk bo potekal povsem po urniku in se bo za vse učence od 1. do 9. razreda izvajal v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih, ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2, ki jih je pripravil in objavil NIJZ.

Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se bo organiziral v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjavali.

Učenci domačini naj v šolo zjutraj prihajajo po 7.45. V stavbo šole vstopajo le učenci, starši pridejo do vhoda in v šolo ne smejo vstopati. Ob vstopu v šolo se učenci preobujejo v šolske copate. Učenci bodo ves čas pouka v eni učilnici in se ne selijo po šoli. Tudi med odmori bodo ločeni, učenci se med oddelki oz. izjemoma razredi v času pouka ter med odmori ne bodo mešali.

Malica poteka izključno v matičnem razredu. Svojih prtičkov učenci ne potrebujejo (šola zagotovi papirnate). Na kosilo bodo učenci zaradi omejitev odhajali v manjših skupinah in v daljšem časovnem obdobju.

Šolski prevozi bodo potekali po običajnih urnikih. Režim obnašanja in varnostnih ukrepov na avtobusih in kombijih vam bodo predstavili prevozniki, maske pa so v avtobusih in kombijih obvezne.

Po končanem pouku učenci domačini, ki nimajo kosila in niso vključeni v OPB, odidejo domov. Učenci vozači gredo v OPB ali v UD (učne delavnice).

Zaradi varnosti in organizacijskih težav apeliramo na starše, da v kolikor njihovi otroci lahko odidejo domov takoj po pouku, to tudi storijo sami ali pa ponje pridejo oni (priporočilo MIZŠ).

Stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo še vedno »na daljavo«, torej preko telefona in elektronske komunikacije (e-pošta, ZOOM, urnik govorilnih ur je na šolski spletni strani).

Dragi učenci, veseli smo, da se v šolo vrača smeh in mladostna energija, ki bo šolo ponovno oživila. 

 

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

 

Dostopnost