05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši,

v decembru je bil sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila (3,00 eur) bodo od 1. februarja 2017 upravičeni učenci, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Iz odločbe o otroškem dodatku lahko starši ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Prijave na šolska kosila šola sprejema tudi med šolskim letom, prijavo lahko oddate v tajništvu šole.

Lep pozdrav,

Sebastijan Mavrič

Ravnatelj

Dostopnost