05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Letos je bila naša šola,  OŠ DBB Hrpelje, gostiteljica Medobčinskega parlamenta, ki je potekal v četrtek, 22. 3. 2018, na temo Šolstvo in šolski sistem. V ta namen smo se predstavniki razredov 2. in 3. triade zbrali in skupaj z našo mentorico, Majo Sulčič, ter dvema spremljevalnima učiteljicama odpravili v Kulturni dom Hrpelje. Tam smo še enkrat ponovili potek današnjega dne in nestrpno čakali na predstavnike drugih šol. Ko so, sicer z rahlo zamudo, prišli pa se je Medobčinski parlament lahko začel.

Najprej so učenci zaigrali kratko igrico, v kateri so poudarili pomen privilegijev. Sledil je kratek nagovor predsednice letošnjega Medobčinskega parlament, Lee Ćumurdžić. Za tem so imeli govor še županja občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek, ravnatelj OŠ DBB Hrpelje Sebastijan Mavrič, predstavnica ZPMS Ana Pangos, za konec pa nam je naša mentorica Maja Sulčič zaželela uspešno delo. Za boljše vzdušje nam je zaigral še trio trobil.

Prisotni predstavniki iz osnovnih šol Sežana, Divača, Komen, Dutovlje in Hrpelje so za začetek rešili anketo o sodelovanju otrok in digitalnem okolju. Ko so s tem končali, pa so se razdelili v štiri skupine in imeli eno uro časa za izdelavo plakata. Vsaka skupina je imela drugačno temo – metode in načini poučevanja, šola za življenje, učne vsebine in odnosi v šoli.

Medtem ko so ostali izdelovali plakate, pa je delavno predsedstvo v sestavi Lea Ćumurdžić – predsednica, Klej Sanabor in Aljaž Renko – podpredsednika in Neža Novak – novinarka pregledovalo ankete.

  • Glede prvega dela ankete (SODELOVANJE OTROK) smo ugotovili, da otroci radi sodelujejo pri delu v šoli, doma, na tekmovanjih … Več pa si želijo sodelovati pri izletih, na nastopih, pri dobrodelnih akcijah itd. in na nacionalni ravni, v dobrem okolju, pri praktičnih delih. Večina učencev meni, da so slišani in upoštevani, a ne dovolj.
  • Na podlagi drugega dela ankete (OTROCI V DIGITALNEM OKOLJU) pa smo ugotovili, da za učence digitalno okolje pomeni uporaba elektronskih naprav in družabnih omrežij. Večina otrok v digitalnem okolju preživi 1–2 uri, se pa najdejo tudi izjeme (12 ur – za vikend). Učencem so v digitalnem okolju pomembne informacije, ki jih tam dobijo in pa pogovori s prijatelji prek socialnih omrežij. Večina jih meni, da dovolj vedo o nevarnostih na internetu, saj so sodelovali v raznih predavanjih o tem, drugim pa se zdi, da o tem vedo premalo.

Ko so učenci končali z izdelavo plakatov, so nam predstavili svoje ideje:

  • odnosi v šoli: želijo si dobre medsebojne odnose, timsko delo in da se konflikte rešuje z mediacijo,
  • učne vsebine: predlagali so manjše količine domačih nalog, neocenjevanje LUM, GUM in ŠPO, več ekskurzij in izletov in več praktičnega pouka,
  • šola za življenje: želeli bi, da lahko v šoli vsak najde in izkoristi svoje potenciale ter da izkoristimo možnost, da se izobražujemo (nekje po svetu otroci te možnosti nimajo),
  • metode in načini poučevanja: predlagali so, da bi uporabljali tablice namesto učbenikov, krajše teste in nižje kriterije ter učenje iz izkušenj.

Po končanih predstavitvah je Lea učencem predstavila še naše ugotovitve o anketi, ob tem smo tudi debatirali o vprašanjih iz ankete. S tem se je Medobčinski parlament 2018 končal.

 

Neža Novak, 8. razred

Dostopnost