05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Dragomir Bencic1Dragomir Benčič – Brkin (1911 – 1967) je bil leta 1953 proglašen za narodnega heroja in po njem se še danes imenuje hrpeljska osnovna šola.

Dragomir Benčič – Brkin (partizansko ime) se je rodil v Puli in kot študent ljubljanske Tehniške fakultete deloval v naprednem študentskem gibanju. Že aprila 1941. leta se je pridružil prostovoljcem pri obrambi domovine. Junija istega leta se je povezal z NOB in spomladi 1942. odšel v partizane na Notranjsko. Med boji je bil večkrat ranjen. Sprejet je bil v KPS in v NOV bil politični komisar v različnih enotah. V naših krajih je deloval kot politični komisar XIV. divizije. Tudi po koncu vojne je opravljal pomembno funkcijo, saj je bil v letih 1945 – 1947 komandant Jugoslovanskega odreda za Istro in Slovensko Primorje v takratni coni A Julijske krajine. Po osvoboditvi je leta 1950 v Zagrebu končal študij gradbeništva, v Beogradu pa Višjo vojaško akademijo JLA. V JLA je opravljal številne  funkcije in bil komandant Jugoslovanskega odreda za ljudsko obrambo SFRJ in pomočnik komandanta zagrebške vojne oblasti. Do upokojitve je delal v JLA.

Umrl je 1967. leta. V šolskem letu 1967/1968 je bila naša šola poimenovana po narodnem heroju Dragomirju Benčiču – Brkinu. Poimenovanje šole po njem je predlagal nekdanji krajan in partizan Miroslav Škapin (Nanos) iz Kozine. Ob tem dogodku je bil pred šolo odkrit doprsni kip heroja in organizirana slavnostna prireditev. Kip je ustvaril kipar in arhitekt France Rotar na osnovi partizanske slike Božidarja Jakca.

1991. leta so tudi na naši bivši Občini Sežana potekali razgovori o ukinitvi oziroma ohranitvi dosedanjega imena šole. Obveljala je odločitev, da se šola ne preimenuje in da ohrani v svojem imenu ime narodnega heroja Dragomirja Benčiča – Brkina. Šola še danes nosi njegovo ime, na katero so ponosni zlasti starejši občani, ki jim je zgodovina naših krajev najbolj znana in še vedno predstavlja živ opomin na dogodke, ki se ne bi smeli nikdar več zgoditi.

 

Dragomir Bencic

Dostopnost