05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šolsko leto 2022/2023 se začne 1. 9. 2022 in konča 23. 6. 2023, za učence 9. razreda pa 15. 6. 2023.

Za učence 1. – 9. razreda je šolsko leto razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

-prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2022 do 31. 1. 2023

-drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. 2. 2023 do 23. 6. 2023 (za 9. razred do 15. 6. 2023) 

Počitnice

 Jesenske: od 30. 10. 2022 do 4. 11. 2022

Novoletne: od 25. 12. 2022 do 2. 1. 2023

Zimske: od 6. 2. 2023 do 10. 2. 2023

Prvomajske:  od 26. 4. 2023 do 2. 5. 2023

Poletne: od 24. 6. 2023 do 31. 8. 2023

 

 Pouka prosti dnevi: 

31. 10. 2022 – dan reformacije

1. 11. 2022 – dan spomina na mrtve

25. 12. 2022 – božič

26. 12. 2022 – dan samostojnosti in enotnosti

1. 1. 2023 in 2. 1. 2023 – novoletni praznik

8. 2. 2023 – kulturni praznik

18. 4. 2023 – velikonočni ponedeljek

27. 4. 2023 – dan upora proti okupatorju

1. 5. 2023 in 2. 5. 2023 – praznik dela

25. 6. 2023 – dan državnosti

 

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite 

od 16. 6. 2023 do 29. 6. 2023: prvi roki za učence devetih razredov

od 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023: prvi roki za učence ostalih razredov

od 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023: drugi roki 

od 3. 5. 2023 do 15. 6. 2023: prvi rok za ocenjevanje znanja za učence, ki se šolajo na domu (9. razred)

od 3. 5. 2023 do 23. 6. 2023: prvi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 8. razreda)

od 18. 8. 2023 do 31. 8. 2023: drugi rok za ocenjevanje znanja učencev, ki se šolajo na domu (od 1. do 9. razreda)

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2022/23 je koledar naslednji:

  • četrtek, 4. 5. 2023: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
  • ponedeljek, 8. 5. 2023: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
  • sreda, 10. 5. 2023: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. PREDMET– 9. razred
Dostopnost