05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

ŠOLSKO LETO 2020/2021

UČITELJI 1. IN 2. TRILETJE

Učitelj  Poučuje Razrednik
Petra Vidmar, Neda Fabjančič razredni pouk 1. a
Mojca Čermelj, Anita Firm razredni pouk 1. b
Natalija Volf razredni pouk 2. a
Martina Kandare razredni pouk 2. b
Vanda Jerala razredni pouk 3. a
Irena Mesarec razredni pouk 3. b
Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
Suzana Godina Jelušič razredni pouk 5. a
Ivjana Rožac Razredni pouk 5. b
Danijela Želko podaljšano bivanje  1. a
Jerica Carič, Mateja Turk podaljšano bivanje  1. b
Neda Fabjančič podaljšano bivanje  2. a
Branka Ivančič podaljšano bivanje  2. b
Maja Sulčič podaljšano bivanje  3. a
Frančiška Klobučar podaljšano bivanje 3. b
Simona Krebelj podaljšano bivanje  4. a
Tjaša Race, Ksenija Generali podaljšano bivanje  4. b
Andrejka Lukač angleški jezik  2., 3., 4. r
Petra Vidmar prvi tuji jezik angleščina 1. r
Ksenija Generali NIP italijanščina 4. in 5. r
Helena Menger angleški jezik  5. r
Tea Kocjančič, Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Vesna Marion NIP umetnost 5. in 6.r
Sebastijan Mavrič glasbena umetnost, družba 5. b
   

 

UČITELJI 3. TRILETJE

 Učitelj  Poučuje predmete
Vlasta Race Boljunčič slovenski jezik, zgodovina, državljanska kultura in etika
Samo Meden tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti
Anita Penko Maslo glasbena umetnost, OPZ, MPZ
Peter Kastelic šport, izbirni predmeti
Suzana Štavar geografija, zgodovina
Helena Menger angleški jezik
Mirjana Metlika kemija, naravoslovje, izbirni predmeti
Simona Krebelj slovenski jezik
Blanka Kaltnekar matematika, fizika
Lilijana Čepar matematika, fizika
Jaka Nemanič biologija, gospodinjstvo, izbirni predmeti
Barbara Hrvatin Novak angleščina, italijanščina
Vesna Marion likovna umetnost, izbirni predmeti
Danijela Želko šolska svetovalna služba, PB
Maja Sulčič šolska svetovalna služba, izbirni predmet
Tea Kocjančič dodatna strokovna pomoč
Dejan Čeranič šport
Daša Rebec državljanska kultura in etika
Lilijana Drobnjak individualna in skupinska pomoč
Maja Hlad Križman dodatna strokovna pomoč
Tjaša Race slovenski jezik