05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovan učenci, starši in učitelji,

vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi v četrtek, 5. 11. 2020 sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolski zavodih (Uradni list RS, št 152/20).

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence od 1. do 9. razreda izvajalo na daljavo.

Za pouk na daljavo bomo na naši šoli uporabljali enoten komunikacijski kanal Easistent (sporočila, kanali, oglasne deske, spletne učilnice) ter Arnes ZOOM. O podrobnostih poteka pouka vas bodo obvestili razredniki.

Učenci od 6. do 9. razreda so z načinom dela že seznanjeni, učenci od 1. do 5. razreda pa se bodo v prihodnjem tednu postopno vpeljali v način učenja na daljavo. V primeru kakršnihkoli težav se sproti obračajte na razrednike, posamezne učitelje, svetovalni delavki.

O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali. Upamo, da bomo s skupnimi močmi uspeli zajeziti epidemijo in da se bomo čim prej ponovno vrnili v šolske klopi.

Ostanite zdravi.

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

 

 

ZA STARŠE UČENCEV OD 1. – 5. razreda:

V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnovne plače. O tem je treba obvestiti delodajalca v roku treh dni. (tretji odstavek 61. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20).

 

Dostopnost