05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Naslovna

Prav kmalu se bo začelo tudi pri nas, z gradnjo namreč. Potrebno bo tudi nekaj potrpljenja in strpnosti ob morebitnih zastojih ob šoli in vrtcu ter parkirni gneči.

Sebastijan Mavrič, ravnatelj

Več slik lahko najdete TUKAJ.

 

ČLANEK IZ OBČINSKEGA GLASILA:

Izgradnja dodatnih prostorov v osnovni šoli v Hrpeljah

Zadnja leta je ena glavnih misli tako ravnatelja kot vodstva
občine ureditev prostorskega problema na osnovni šoli. Trenutna
situacija je tudi neracionalna in ne omogoča optimalnega
delovanja. Skupaj z energetsko sanacijo je ta investicija
ena večjih za našo občino in tudi med prioritetnimi. Sprejet
je bil že projekt za izgradnjo, v času priprave tekoče številke
občinskega glasila pa se je zaključeval razpis za izbor izvajalca
del.

Projekt predvideva nadzidavo osrednjega povezovalnega
prizidka OŠ Hrpelje z upravno etažo. Zaradi razpršenosti
upravnih prostorov po različnih delih šole je namreč učinkovito
delo uprave šole onemogočeno.
Nadzidava bo vsebovala: centralno zbornico, IKT center s
serverji in tiskalniki, sanitarije uprave s čajno kuhinjo, tri
pisarne uprave ter pisarno ravnatelja. Trenutni obstoječi prostori
za ta namen pa se bodo preuredili v nove učilnice. Nova
etaža bo dostopna preko novega evakuacijskega stopnišča z
dvigalom, ki bo locirano v zajedo servisnega vhoda na SV
strani (med večnamenskim prostorom in osrednjim šolskim
objektom). Neposreden vhod bo tudi preko novega stopnišča
z dvigalom. Z gradnjo nadzidave bo večina prostorov šole
dostopna osebam z gibalnimi težavami. V obsegu nadzidave
se bo uredilo obstoječi nadstrešek med glavnim vhodom in
vhodom v telovadnico ter uredilo in označilo glavni vhod.
Izgradnja nadzidka se bo predvidoma nadaljevala z energetsko
sanacijo celotne stavbe. Sredstva bo občina poskušala
pridobiti na aktualnih razpis za ta namen. Dela bodo predvidoma
stekla v juniju in naj bi se zaključila konec oktobra.
Okvirna vrednost del je 356.000 EUR.

Dostopnost