05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Spoštovani starši,

kot ste verjetno že zasledili s pomočjo medijev, se z 18. 5. 2020 odpirajo šolska vrata za učence, ki obiskujejo 1. VIO, to je za učence 1., 2. in 3. razreda.

Natančna navodila o tem, kako organizirati delo v spremenjenih razmerah, da bi to potekalo varno tako za otroke kot za vas, starše, in zaposlene na šoli, smo prejeli šele v petek, 8. 5. 2020, ob 18. uri.

Prosim, če spodaj zapisani povzetek prejetih navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport temeljito preberete in jih seveda tudi upoštevate, da bi naše delo tudi v prihodnje potekalo brez zdravstvenih zapletov.

Naj pričnem s tem, da je pouk obvezen za vse, izjemoma za tiste učence, ki imajo ali sami zdravstvene težave, omenjene v obvestilu, ki ste ga prejeli prejšnji teden, oziroma imajo te zdravstvene težave njihovi starši ali člani skupnega gospodinjstva.

Učenci, ki pouka iz katerihkoli zdravstvenih razlogov ne bodo obiskovali, bodo tedensko (v petek) prejeli navodila, katere snovi naj predelajo doma. Pouk na daljavo se torej ne bo izvajal v takšni obliki, kot se je izvajal do sedaj.

Šola bo v času od 18. 5. 2020 dalje izvajala obvezni (pouk) in razširjeni program (jutranje varstvo, podaljšano bivanje), pri čemer je potrebno posebej poudariti, da je šola za učence 1. VIO odprla vrata tudi zato, ker otroci v tej starostni skupini ne smejo in ne morejo biti sami doma, medtem ko so njihovi starši v službi. S tem šola posredno tudi zagotavlja varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in zato ne morejo zagotoviti varstva svojemu otroku.

V primeru, da v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja lahko zagotovite varstvo svojega otroka, je v namen zmanjšanja možnosti okužb torej priporočljivo, da svojega otroka po pouku odpeljete domov. Otroci se namreč v času pred in po pouku, ko je velik del dejavnosti sicer posvečen druženju in igri, ne bodo mogli igrati na način, kot je bilo to mogoče pred epidemijo, saj bo potrebno vzdrževati varnostno razdaljo najmanj 1, 5 metra med posameznimi otroki.

Igre lovljenja, nogomet, druge igre z žogo in ostale dejavnosti, pri katerih lahko pride do neposrednega kontakta med učenci, se torej ne bodo izvajale, prav tako se otroci ne bodo smeli igrati na igralih. Odločitev, ali boste svojega otroka pripeljali v jutranje varstvo oziroma ga pustili v oddelku podaljšanega bivanje, je v vsakem primeru vaša, bi vas pa radi vnaprej seznanili z načinom dela v tem času, da kasneje ne bo negativnih presenečenj za vas in vaše otroke.

Danes so vas razredničarke že kontaktirale, da bi pridobile natančne podatke o prihodu in odhodu iz šole, o kosilu, podaljšanem bivanju, …

Poslale so vam bodo tudi izjavo o zdravstvenem stanju vašega otroka, ki jo izpolnite in elektronsko vrnete razredničarki do srede.

Ko boste svojega otroka pripeljali v šolo, upoštevajte talne označbe, ki kažejo na to, kakšna je primerna razdalja med posameznimi starši/učenci. Starši si obraz zaščitite z masko.

Starši v šolo ne vstopate, v šolo vstopijo samo otroci.

Učiteljica bo otroka odpeljala na sedež, ki bo označen z njegovim imenom. Ta sedežni red bo z manjšimi spremembami veljal do konca letošnjega šolskega leta.

Ker bo pouk potekal v veliko manjših skupinah in precej drugače kot običajno, bomo nekoliko prilagodili urnik. O spremenjenih urnikih vas bodo obvestile razredničarke.

Če vaš otrok potrebuje več tekočine, naj prinese s sabo plastenko z vodo. Prostore bomo pogosto zračili, zato dajte svojemu otroku, če ga rado zebe, tudi kakšna rezervna oblačila.

Ko boste prišli po svojega otroka, je postopek enak kot pri vstopu v šolo. Pri vhodu v šolo počakajte svojega otroka, ki ga bo poiskala dežurna oseba in ga obvestila, da gre domov. Sam se bo v garderobi oblekel in obul ter šel k vam – staršem, ki ga boste počakali zunaj. Otroci potrebščin med tednom ne bodo nosili domov, vse bodo imeli v torbici.

Ure športa se bodo izvajale izključno zunaj, zato naj imajo otroci s sabo rezervno obutev za zunanji prostor.

Verjamem, da je navodil zelo veliko in da se na prvi pogled zdijo pretirana, a le s skupnim upoštevanjem le-teh bomo vsi ostali zdravi.

Želim vam vse dobro in ostanite zdravi!

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj

Dostopnost