05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si
Dragomir Benčič – Brkin

Dragomir Benčič – Brkin

Dragomir Benčič – Brkin (1911 – 1967) je bil leta 1953 proglašen za narodnega heroja in po njem se še danes imenuje hrpeljska osnovna šola. Dragomir Benčič – Brkin (partizansko ime) se je rodil v Puli in kot študent ljubljanske Tehniške fakultete deloval v...

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu Naziv zavoda: Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje Hrpelje, Reška cesta 30 6240 Kozina Slovenija telefon:  +386 5 6892060  Odgovorna uradna oseba: Sebastijan Mavric Tel.:  +386 5 6892061  sebastijan.mavric@gmail.com Datum prve...
Vzgojni načrt

Prevozi

Aktivnosti in ukrepi šole za zagotavljanje varnosti učencev Za zagotavljanje varnosti učencev sprejme šola pravila šolskega reda. Le ob upoštevanju in ravnanju učencev po navodilih strokovnih delavcev šole lahko šola zagotovi učencem varnost.  Organizacija prevozov in...

Šola v naravi informacije

Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole. Šola bo tudi v tem šolskem letu del pouka za nekatere razrede organizirala v obliki šole v naravi, kar predstavlja...

Interesne dejavnosti

LEGENDA: -brezplačna dejavnost v organizaciji OŠ DBB -brezplačna dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev -plačljiva dejavnost v organizaciji zunanjih izvajalcev NAZIV KROŽKA MENTOR RAZRED Nemščina  Helena Menger 6.-9. r. Možgančkanje Tea Kocijančič, Danijela...
Dostopnost