05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Šolska prehrana

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem...

Dodatna strokovna pomoč

Šola izvaja za učence, ki imajo težave pri učenju, dopolnilni pouk in dvakrat tedensko prostovoljno popoldansko učno pomoč. Učence, ki želijo svoja znanja in vedenja razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti učenci običajno tudi tekmujejo v znanju. Za učence s posebnimi...
Svetovalna služba

Svetovalna služba

Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci ali učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki. Temeljne naloge šolske svetovalne službe so: prizadevanje za spreminjanje...

Sodelovanje s starši

Šola sodeluje s starši v obliki: – govorilnih ur vsak drugi torek v mesecu od 16:00 do 17:00 – roditeljskih sestankov, – individualnih pogovorov, – predavanj in delavnic za starše, – dopoldanske – tedenske govorilne ure potekajo po...
Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje

Tu lahko preberte več o naših oddelkih, urnikih, interesnih dejavnostih itd. Splošno o podaljšanem bivanju: Zgibanka podaljšano bivanje Podaljšano bivanje     Za kvalitetno in prijetno počutje učencev v OPB bomo skrbeli vsi – učitelji, učenci in starši....