E-mail: info@os-hrpelje.si ......Tel.:05 689 20 60
 

Oddelki in učitelji

UČITELJI RAZREDNA STOPNJA 2018/19

 

Učitelj Poučuje Razrednik
 Petra Gec razredni pouk 1. a
 Mojca Čermelj razredni pouk 1. b
 Martina Kandare razredni pouk 2. a
 Natalija Volf razredni pouk 2. b
 Ivjana Rožac razredni pouk 3. a
 Vanda Jerala razredni pouk 3. b
 Jasmina Bubnič razredni pouk 4. a
 Kristina Gustinčič razredni pouk 4. b
 Suzana Godina Jelušič razredni pouk 5. a
 Jerica Carič razredni pouk 5. b

 

UČITELJI PREDMETNA STOPNJA 2018/19

 

Učitelj Poučuje Razrednik
 Samo Meden  TIT, izbirni predmeti 6. a
 Marjeta Rutar  GUM 6. b
 Tjaša Race  SLJ 7. razred
 Jaka Nemanič BIO, GOS, izbirni predmeti 8. a
 Barbara Hrvatin Novak TJA, izbirni predmeti 8. b
 Peter Kastelic  ŠPO, izbirni predmeti 9. a
 Suzana Štavar ZGO, GEO 9. b